PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
CALENDARI D’INSCRIPCIÓ: DEL 23 DE ABRIL AL 10 DE MAIG DE 2019
Al costat de la sol·licitud s’haurà de presentar:
– D.N.I, targeta d’estranger, permís de residència temporal o definitiu o visat d’estudis amb fotocòpia per a ser confrontada.
– Declaració responsable de no reunir els requisits d’accés directe.
-Justificant d’haver pagat les taxes.

REQUISITS:

Grau Mitjà
– Tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2019.

Grau Superior
– Tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2019
– Tenir 18 anys o complir-los durant l’any 2019, si s’acredita haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.

REALITZACIÓ DE LA PROVA:
Grau Mitjà i Grau Superior
10 i 11 de juny

Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior tendrán lugar los días 10 y 11 de junio, para poder participar hay que inscribirse en el plazo de 23 de abril al 10 de mayo.

Pincha para ver el CALENDARIO de las pruebas 

PIncha para ver el HORARIO