Todas las entradas de: secretaría

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
CALENDARI D’INSCRIPCIÓ: DEL 23 DE ABRIL AL 10 DE MAIG DE 2019
Al costat de la sol·licitud s’haurà de presentar:
– D.N.I, targeta d’estranger, permís de residència temporal o definitiu o visat d’estudis amb fotocòpia per a ser confrontada.
– Declaració responsable de no reunir els requisits d’accés directe.
-Justificant d’haver pagat les taxes.

REQUISITS:

Grau Mitjà
– Tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2019.

Grau Superior
– Tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2019
– Tenir 18 anys o complir-los durant l’any 2019, si s’acredita haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.

REALITZACIÓ DE LA PROVA:
Grau Mitjà i Grau Superior
10 i 11 de juny

Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior tendrán lugar los días 10 y 11 de junio, para poder participar hay que inscribirse en el plazo de 23 de abril al 10 de mayo.

Pincha para ver el CALENDARIO de las pruebas 

PIncha para ver el HORARIO

INICIO DE CURSO 2018/2019

INICIO DE CURSO SEPTIEMBRE 2018/2019

LUNES 10: PRESENTACIÓN ESO. EN USOS MÚLTIPLES

     9:00 – 1º ESO

     10:00 – 2º ESO

     11:00 – 3º ESO

     12:00 – 4º ESO

 MARTES 11: INICIO DE LAS CLASES EN ESO Y

PRESENTACIÓN BACH Y CICLOS EN USOS MÚLTIPLES

     10:00 – BACH (1º Y 2º)

     10:30 – CICLOS FP BÁSICA

     11:00- CICLOS DE GRADO MEDIO

     12:00- CICLOS DE GRADO SUPERIOR

 MIÉRCOLES 12: INICIO CLASES BACH Y CICLOS (FP BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR)