Assignatures

Educació per a la Ciutadania en 2on. d’ESO

Educació Ètico-cívica en 4t. d’ESO

Psicologia en 1er. de Batxillerat

Filosofia i Ciutadania en 1er. de Batxillerat

Història de la Filosofia en 2on. de Batxillerat

About the Author